UVB belysning til Leopardgekkoer

Artikel: “Evaluating the Physiologic Effects of Short Duration Ultraviolet B Radiation Exposure in Leopard Geckos (Eublepharis macularius)”

Forfattere: Amelia Gould, DVM, Laure Molitor, DVM, Kelly Rockwell, MZ, DVM, Megan Watson, DVM, MS, Mark A. Mitchell, DVM, MS, PhD, DECZM (Herpetology)

Formål med studiet: At undersøge hvorvidt 2 timers daglig belysning med UVB kan øge blodets indhold af aktivt vitamin D3.

Forsøgsdesign: 12 han leopard gekkoer fik målt indhold af vitamin D3 inden forsøget blev sat i gang, de blev derefter inddelt i 2 grupper.

  • 6 dyr fik almindelig belysning (uden UVB) 12 timer dagligt.
  • 6 dyr fik almindelig belysning 12 timer dagligt og udover dette fik de 2 timer daglig UVB belysning (1 time om morgenen og 1 time om aftenen), fordelingen af timer simulerer leopard gekkoers naturlige adfærd som skumringsaktive dyr, og dermed den periode som de ville blive udsat for sollys i naturen.
  • 30 dage senere fik begge grupper igen målt blodets indhold af vit. D3.

Resultatet af studiet: 2 timers daglig belysning med UVB øgede markant indholdet af aktivt vit. D3 i blodet.

Betydning for ejere: Da der ikke forefindes fastsatte niveauer for den optimale mængde af vitamin og mineral supplement i gennem foder, overdoseres eller underdoseres dette ofte. UVB belysning har i andre studier vist sig signifikant mere effektivt til at øge indholdet af aktivt vit. D3 i blodet end fodersupplementer. 

Formodentligt vil det være at foretrække at leopardgekkoer tilbydes UVB, samt skjulesteder i miljøet, hvorved de får mulighed for at selvregulere deres eksponering af UVB og blodets indhold af vit. D3, som bl.a. forbedrer evnen til optage calcium igennem kosten.
 

Læs mere om vitamin D3 her: https://en.wikipedia.org/wiki/Calcitriol