Calcium mangel hos krybdyr

Calcium mangel kendes under flere navne alt efter hvilke kreds man færdes, blandt krybdyr ejere går det ofte under betegnelsen Metabolic Bone Disease eller forkortet “MBD”, blandt dyrlæger er den egentlige diagnose oftest angivet som Nutritionel Sekundær Hyperparathyroidisme eller forkortet “NSHP”

Kendetegnet ved sygdommen er en et lavt indhold af calcium i blodet (hypocalcæmi), oftest er beskrivelsen eller signalementet af det syge dyr et ungt dyr (6-12 mdr gammelt) med nedsat aktivitet, svaghed, rystelser af lemmer (forben og bagben), nedsat ædelyst og evt. nedsat mængde afføring. I den beskrevne alder er der et særligt stort behov for calcium til opbygning af knoglerne, symptomerne der opstår kan forklares ved at calcium fungere som et signal molekyle inde i muskelceller når de skal trække sig sammen, en mangel på dette forårsager forstyrrelser i alle typer muskulatur (herunder skelet muskulaturen i lemmer og glatmuskulaturen i tarme).

I miljøet hvor dyret holdes er der ofte en mangel på en UVB lyskilde, det vil sige en lyskilde der udsender et korrekt spektrum af lys (290-320 nm), eller alternativt et tilskud af D3-vitamin i kosten.

Dette er en nødvendighed for en korrekt og effektiv optagelse af calcium fra tarmkanalen til blodet, udover det korrekte lys eller supplement skal tilbydes skal der ved visse arter også suppleres med calcium i diæten.

Nogle generelle regler gælder for krybdyr:

Plante spisende krybdyr (herbivorer) har et lavt indhold af fedt i deres naturlige kost og er derfor ikke indrettet til at indtage D-vitamin i kosten da dette er et fedtopløseligt vitamin, disse arter bør derfor tilbydes UVB-kilder sammen med en varieret kost, denne kost bør tage hensyn til et optimalt calcium/fosfor forhold (2:1) hvis man er i tvivl om dette er opretholdt bør der gives et calcium tilskud for at korrigere dette. Supplementer kan tilbydes på foderet i pulverform 1 gang ugentligt eller i form af adgang til sepiaskaller eller calcium blokke (skildpadder)

Kødædende krybdyr (carnivore) er i højere grad i stand til at optage det fedt-opløselige D-vitamin igennem kosten, særligt nataktive dyr der spiser hele pattedyr (slanger) vil kunne få dækket både deres D-vitamin behov og calcium behov igennem kosten som bl.a indeholder en stor mængde knogler fra byttet.

Når vi snakker dag-aktive og kødædende krybdyr er der nogle særlige ting vi skal tænke på; dels er deres naturlige kost muligvis ikke høj på fedt samt at de er fra naturens side udsat for en høj mængde UVB fra solen. Når vi holder disse arter i fangenskab er de insekter vi kan tilbyde ikke tilnærmelsesvis i samme kvalitet eller varietet som de insekter de vil indtage i naturen, særligt er det værd at bemærke at opdrættet foderinsekter har et særdeles ringe calcium fosfor forhold, det er derfor nødvendigt at tilbyde calcium supplement ved hvert måltid i form af “dusting“.

Udover dette anbefaler jeg UVB til alle øgler uanset om de er dag- eller nataktive. Ofte vil selv nataktive eller skumringsaktive dyr blive udsat for sollys på tider i døgnet enten i forbindelse med fødesøgning i morgen eller aftentimer eller i forbindelse med termo-regulering.

”Visse større opdrættere af særligt gekkoer tilbyder aldrig UVB, men tilbyder kun D3-vitamin i kosten, dyrene trives fint og reproducerer uden problemer, så dette er bestemt noget der kan fungere.” - Mark Krabbe

Visse arter kan trives udemærket med et D3-vitamin tilskud i kosten som erstatning for UVB belysning, men videnskabelige studier har vist at UVB belysning er meget mere effektivt til at hæve blodets calcium indhold i forhold til foder tilskud med D3-vitamin.

For optimalt helbred er UVB belysning derfor min anbefaling. Du kan læse mere om UVB belysning til gekkoer i mit andet indlæg om leopardgekkoer som er baseret på resultater fra et videnskabeligt studie.

Jeg anbefaler HID lamper som giver en kombination af varme og UVB, disse kræver en ballast for brug og har en holdbarhed på 6-12 mdr.

Til de mindre varme krævende arter som gekkoer bruger jeg Zoomed´s UVB sparepærer enten 5.0 eller rør fra Arcadia.

Calcium tilskud:

Til skildpadder: sepiaskaller altid tilgængeligt.

Insekt spisende øgler: Calcium tilskud i kombination med UVB.

Hvis UVB ej er tilgængeligt (ikke optimalt) findes der Calcium tilskud som har D3 vitamin i supplementet.

Hvis uheldet er ude og man har et sygt dyr man mistænker for calcium mangel med følgende symptomer: nedsat aktivitet, svaghed, rystelser af lemmer (forben og bagben), nedsat ædelyst og evt. nedsat mængde afføring, bør man kontakte en krybdyr kyndig dyrlæge.

Heldigvis kan calcium mangel kureres hvis behandling startes rettidigt.

Referencer:

D.G.A.B. Oonincx, Y. Stevens, J.J.G.C. van den Borne, J.P.T.M. van Leeuwen, W.H. Hendriks,
Effects of vitamin D3 supplementation and UVb exposure on the growth and plasma concentration of vitamin D3 metabolites in juvenile bearded dragons (Pogona vitticeps),Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, Volume 156, Issue 2, 2010